Partneři

Sbor dobrovolných hasičů ze Sendražic vyslovuje velký dík všem sponzorům za přímou finanční podporu či věcné a materiální přispění. Z tohoto důvodu považujeme za potřebné zveřejnit jména dárců, neboť morální forma je jedinou možností, jak se za Vaši pomoc odvděčit.  Tak jako nás pohladila po duši velká účast na námi pořádaných akcí, věříme, že i pro Vás bude odměnou upřímné ocenění za finanční podporu. Svým darem (v jakékoliv formě) jste přispěli k udržení vysoké úrovně akcí pořádaných sborem dobrovolných hasišů ze Sendražic.
Ještě jednou Vám děkujeme za vynaložené finanční zdroje a další prostředky, které umožnily zdárný průběh všech akcí. Věříme v zachování stejné vstřícnosti a přízně i pro další roky.

©